fbpx

Kontaktní čočky

 

Kontaktní čočky jsou řešením pro každého kdo nechce, nebo z nějakého důvodu nemůže nosit brýle. Jsou vhodným doplňkem také pro nositele brýlí například pro různé sportovní aktivity, při kterých je nošení brýlí obtížné a nepohodlné.

Mohou je nosit děti i dospělí bez omezení věku. Jediným omezením je zdravotní stav oka a doporučení lékaře.

Moderní kontaktní čočky jsou vyrobeny ve většině případů ze silikonhydrogelu a mají vysokou schopnost absorbovat vlhkost. Jejich aplikace je jednoduchá a v naši optice vás samozřejmě naučíme s čočkami zacházet.

Zcela zásadní je dodržování přísných hygienických pravidel při manipulaci s kontaktními čočkami a důsledné dodržování intervalů výměny.

V naši nabídce najdete kontaktní čočky zejména těchto značek

Rozdělení kontaktních čoček podle typu

Kontaktní čočky dělíme na dvě základní skupiny, tvrdéměkké.

Tvrdé kontaktní čočky

 

jsou dnes vyráběny z materiálu polymethylmethakrylát zkráceně PMMA. Tento materiál se používal k výrobě kontaktních čoček až do konce 70. let, kdy bylo zjištěno, že tvrdé kontaktní čočky mohou propouštět kyslík. A tehdy se začaly vyrábět tvrdé kontaktní čočky z materiálu RGP (z anglického ridig gas permeable) neboli tvrdé plynopropustné čočky. Tento typ čoček s v současné době používá již velmi málo a ve specifických případech.

Měkké kontaktní čočky

 

v 60. letech 20. století byl objeven nový materiál vhodný pro výrobu kontaktních čoček, tzv. hydrogel, tedy materiál se schopností absorbovat vodu. Nejnovější evolucí hydrogelových kontaktních čoček jsou pak čočky silikon – hydrogelové jejichž výhodou je zvýšená propustnost kyslíku a vyšší smáčivost což vede k vyššímu pohodlí pro nositele.

V současnosti je na trhu řada těchto silikon – hydrogelů, které jsou známé pod těmito názvy – galyfilcon, senofilcon, comfilcon enfilcon.

Problémem všech typů kontaktních čoček je snížení zásobování rohovky kyslíkem. Tento stav se nazývá hypoxie. Hypoxie se může projevovat  zarudnutím očí, otokem rohovky, rozmazaným viděním. Může také zvyšovat riziko řady očních infekcí.

S příchodem silikon – hydrogelových čoček se prostupnost kyslíku k rohovce výrazně zlepšila a snížilo se tak riziko očních infekcí.

Lepší prostupnost kyslíku tak otevřela dveře speciálním kontaktním čočkám, které vyžadují větší množství materiálu a mohli by tak způsobovat již zmíněnou hypoxii. Díky tomu dnes můžeme využívat kontaktní čočky bifokální, multifokální, čočky pro astigmatismus a speciální čočky pro pacienty s keratokonusem. 

Rozdělení kontaktních čoček podle doby nošení

Dalším parametrem, kterým se jednotlivé kontaktní čočky od sebe liší, je doba nošení.

 

  • kontaktní čočky jednodenní – tzv. jednorázové

  • 14 denní nebo měsíční

  • kontaktní čočky pro dlouhodobé nošení v kuse

Jednodenní – jednorázové

jsou určeny k jednomu použití, ráno si je nasadíte a večer je sundáte a vyhodíte. Odpadá tedy nutnost jejich čištění a uchovávání v speciálním roztoku. Každý den vložíte do oka novou, zcela čistou a hygienicky nezávadnou čočku.

 14 denní a měsíční

jsou určena zpravidla k nošení po dobu jednoho měsíce. Ráno si je nasadíte, večer vyndáte z oka a uložíte do speciálního roztoku, který čočku přes noc vyčistí a hydratuje. Důrazně nedoporučujeme tyto čočky přenášet, tedy používat déle než 30 dní. Doba použití se počítá do otevření pouzdra s novou čočkou a běží i když čočku zrovna nenosíte. Při jejich přenášení se vystavujete riziko očních infekcí, které mohou skončit až nevratným poškozením oka.

Pro dlouhodobé nošení

některé druhy lze nosit bez přerušení až po dobu jednoho týdne. Nelze však v takovém režimu nosit jakékoliv měsíční kontaktní čočky, musí být k tomu vyloženě určeny. Důvodem je jejich kyslíková propustnost, která je u čoček určených pro dlouhodobé nošení bez přestávky, vyšší než u čoček standardních.