fbpx

Vzhledem k tomu, že naše oční optika je zároveň registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením, lze u nás uplatnit nárok na úhradu brýlí z tzv. fondu kulturních a sociálních potřeb – FKSP.

Dle aktualizovaného § 4 odst. 2 lze fondu kulturních a sociálních potřeb, zkráceně též FKSP, přispívat zaměstnancům na  dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky.

Příspěvek z FKSP lze poskytnout na dioptrické brýle (nikoliv sluneční brýle), které nejsou ani částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Na faktuře musí být příspěvková organizace uvedena jako odběratel, v předmětu plnění bude uvedeno pořízení dioptrických brýlí pro kontrétního zaměstnance a brýle budou uhrazeny z bankovního účtu FKSP v celé výši, a to i tom případě, kdy příspěvek nepokryje celou cenu. Případný rozdíl mezi cenou a výší příspěvku z FKSP složí zaměstnanec do pokladny nebo na bankovní účet FKSP.

A ještě malé upozornění, daňový zákon sice zmiňuje také rodinné příslušníky, ale je nutno zdůraznit, že podle vyhlášky o FKSP je možné příspívat na brýle jen zaměstnancům (to znamená těm, kteří pracují na základě pracovní smlouvy /nikoliv dohody/ nebo bývalým zaměstnancům, kteří v příspěvkové organizaci pracovali při prvním přiznání důchodu).