fbpx

Je velmi důležité sledovat zrakové schopnosti našich ratolestí, protože zrak hraje velkou roli ve všech aspektech života, od učení a sportu až po sociální aktivity, hudbu a umění. Pokud má dítě problémy se zrakem, může to mít významný dopad na jeho vývoj a zapojení do různých činností.

 

Nediagnostikované problémy se zrakem

ovlivňují negativně schopnost učení 

 

Pokud dítě trpí nějakou zrakovou vadou je důležité, aby tato vada byla diagnostikována a řešena co možná nejdříve. V drtivé většině případů je včasná diagnostika důležitým předpokladem úspěšné léčby. I malá odchylka od správného vidění, může znamenat zvýšenou námahu očí, bolesti hlavy a nepříjemné pocity, ovlivňující negativně pohodu dítěte nejen ve škole.

 

Jak často bychom měli s dítětem na vyšetření zraku chodit?

 

První komplexní vyšetření zraku, dítě absolvuje zpravidla pouhých 6 měsíců od narození. Další vyšetření by pak mělo následovat ve věku 3 a 6 let, tedy před těsně nástupem do školy.

Dítě školního věku by pak mělo absolvovat vyšetření zraku alespoň jednou ročně a to i v případě, že si nestěžuje na žádné problémy. Toto pravidelné oční vyšetření je dobré naplánovat tak, aby proběhlo právě před začátkem školního roku a měli jsme tak jistotu, že do školy nastoupí ve 100% kondici.

 

Jak rozpoznat, že má Vaše dítě problémy s viděním

 

  • problémy s udržením pozornosti
  • časté tření očí
  • časté mrkání
  • bolesti hlavy
  • rozmazané vidění
  • naklánění hlavy na jednu stranu
  • špatné a pomalé čtení
  • vyhýbání se čtení a dalším činnostem na blízko

Mezi nejčastější problémy s viděním patří krátkozrakost (rozmazané vidění vzdálených předmětů), dalekozrakost (rozmazané vidění blízkých předmětů) a astigmatismus (rozmazané vidění na všechny vzdálenosti).